+49 160 938 570 90

SHËRBIMET E NDËRMARRJES PËR TRANSPORTIN E KUFOMAVE - NGUSHLLIMI

Kompania jonë me një përvojë 20 VJEQARE ju ofronë këto Shërbime:

  • Bartjen e Kufomave
  • Rregullimi i Dokumentacionit
  • Organizimin e ceremonis fetare

 

Bartja e Kufomave bëhet nga e gjithë Europa

Bartja e Kufomave bëhet me Vetura speciale ose Aeroplan në mënyrë të shpejt, të sigurt dhe korrekt deri në vendin e varrimit bëhet nga këto vende të Europës.

 

Bartja e Kufomave bëhet për në këto vende

  • Kosovë
  • Shqipëri
  • Maqedoni
  • Mal të Zi
  • Luginë
  • Bosnje e Herzegovin
  • Sanxhak